Kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700

PDF
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 2
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 3
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 4
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 5
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 6
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 7
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 8
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 9
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 10
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 11
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 12
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 13
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 14
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 15
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 16
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 17
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 18
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 19
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 20
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 21
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 22
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 23
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 24
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 25
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 26
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 27
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 28
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 29
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 30
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 31
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 32
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 33
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 34
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 35
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 36
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 37
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 38
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 39
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 40
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 41
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 42
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 43
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 44
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 45
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 46
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 47
kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700 slika 48
Vam je oglas zanimiv?
1/48
PDF
56.500 €
Kontaktirajte prodajalca
Znamka:  HE-VA
Model:  Sub-Tiller 700
Tip:  kombinirana sejalnica
Leto:  2017
Delovne ure:  1921 m/h
Lokacija:  Latvija Brankas, Jelgavas Novads
Datum objave:  27. jun. 2024
Agronetto ID:  JJ38996
Opis
Pokritost:  7 m
Prostornina rezervoarja:  2000 l
Stanje
Stanje:  rabljeno
Več podrobnosti
Barva:  rdeča

Več podrobnosti — Kombinirana sejalnica HE-VA Sub-Tiller 700

Angleški
Dredger with mineral fertilizer application, small seed drill and snail pellet tank
Year of production 2017
Sown 1921 ha
Working hours 402 ha
Working width 7 m
Working depth up to 60 cm
13 prongs with hydraulic stone protection
Fertilizer tank volume 2,000 liters (will be installed backwards for the buyer)
Multi seeder - Seed seeder with two compartments, one for snail pellets
Metal fan roller
Hydraulic roller depth adjustment
Hydraulic adjustment of side support wheels
Tires 560/45R22.5
Recommended tractor power from 400 hp
Bagger mit Mineraldüngerausbringung, Kleinsämaschine und Schneckenpellettank
Produktionsjahr 2017
Aussaat 1921 ha
Arbeitszeit 402 ha
Arbeitsbreite 7 m
Arbeitstiefe bis 60 cm
13 Zinken mit hydraulischer Steinsicherung
Düngertankvolumen 2.000 Liter (wird für den Käufer rückwärts eingebaut)
Multi-Sämaschine – Sämaschine mit zwei Fächern, eines für Schneckenpellets
Fächerwalze aus Metall
Hydraulische Walzentiefenverstellung
Hydraulische Verstellung der seitlichen Stützräder
Reifen 560/45R22.5
Empfohlene Traktorleistung ab 400 PS
Udgraver med mineralgødningspåføring, lille såmaskine og sneglepilletank
Produktionsår 2017
Sået 1921 ha
Arbejdstid 402 ha
Arbejdsbredde 7 m
Arbejdsdybde op til 60 cm
13 ben med hydraulisk stenbeskyttelse
Gødningstankvolumen 2.000 liter (monteres baglæns for køber)
Multisåmaskine - Frøsåmaskine med to rum, et til sneglepiller
Metal blæserrulle
Hydraulisk rulledybdejustering
Hydraulisk justering af sidestøttehjul
Dæk 560/45R22,5
Anbefalet traktoreffekt fra 400 hk
Mineraalväetisega süvendusmasin, väike külvik ja teograanulipaak
Tootmisaasta 2017
Külvatud 1921 ha
Tööaeg 402 ha
Töölaius 7 m
Töösügavus kuni 60 cm
13 haru hüdraulilise kivikaitsega
Väetisepaagi maht 2000 liitrit (ostjale paigaldatakse tagurpidi)
Multikülvik – Kahe kambriga seemnekülvik, üks teograanulite jaoks
Metallist ventilaatori rull
Hüdrauliline rulli sügavuse reguleerimine
Külgmiste tugirataste hüdrauliline reguleerimine
Rehvid 560/45R22,5
Soovitatav traktori võimsus alates 400 hj
Ruoppauskone mineraalilannoitteella, pieni kylvökone ja etanapellettisäiliö
Valmistusvuosi 2017
Kylvetty 1921 ha
Työaika 402 ha
Työleveys 7 m
Työsyvyys jopa 60 cm
13 piikkiä hydraulisella kivisuojalla
Lannoitesäiliön tilavuus 2000 litraa (asennetaan ostajalle taaksepäin)
Monikylvökone - Kylvökone kahdella osastolla, joista toinen etanapelleteille
Metallinen tuuletinrulla
Hydraulinen rullan syvyyden säätö
Sivutukipyörien hydraulinen säätö
Renkaat 560/45R22.5
Suositeltu traktorin teho alkaen 400 hv
Drague avec épandage d'engrais minéral, petit semoir et réservoir à granulés d'escargots
Année de production 2017
Semé 1921 ha
Heures de travail 402 ha
Largeur de travail 7 m
Profondeur de travail jusqu'à 60 cm
13 broches avec protection hydraulique contre les pierres
Volume du réservoir d'engrais 2 000 litres (sera installé à l'envers pour l'acheteur)
Multi semoir - Semoir à graines à deux compartiments dont un pour les granulés d'escargots
Rouleau de ventilateur en métal
Réglage hydraulique de la profondeur des rouleaux
Réglage hydraulique des roues de support latérales
Pneus 560/45R22.5
Puissance de tracteur recommandée à partir de 400 ch
Žemsiurbė su mineralinėmis trąšomis, maža sėjamoji ir sraigių granulių rezervuaru
Pagaminimo metai 2017
Pasėta 1921 ha
Darbo valandos 402 ha
Darbinis plotis 7 m
Darbinis gylis iki 60 cm
13 šakelių su hidrauline akmens apsauga
Trąšų bako tūris 2000 litrų (pirkėjui bus sumontuotas atgal)
Daugiafunkcinė sėjamoji - Sėjamoji su dviem skyriais, vienas skirtas sraigių granulėms
Metalinis ventiliatoriaus volelis
Hidraulinis ritinėlio gylio reguliavimas
Hidraulinis šoninių atraminių ratų reguliavimas
Padangos 560/45R22.5
Rekomenduojama traktoriaus galia nuo 400 AG
Dziļirdinātājs ar minerālmēslu iestrādi, sīksēklas sējmašīnu un gliemežu granulu tvertne
Ražošanas gads 2017
Apsēti 1921 ha
Darba stundas 402 ha
Darba platums 7 m
Darba dziļums līdz 60 cm
13 zari ar hidraulisko akmeņu aizsardzību
Minerālmēslu tvertnes tilpums 2 000 litri (uz doto brīdi noņemta nost)
Multi seeder - Sīksēklu sējmašīna ar diviem nodalījumiem, viens paredzēts gliemežu granulām
Metāla pievēlēja veltnis
Hidrauliska pievēlēja veltņa dziļuma regulēšana
Hidrauliska sānu atbalsta riteņu regulēšana
Riepas 560/45R22.5
Ieteicamā traktora jauda no 400 ZS
Mudder med mineralgjødselpåføring, liten såmaskin og sneglepelletstank
Produksjonsår 2017
Sådd 1921 ha
Arbeidstid 402 ha
Arbeidsbredde 7 m
Arbeidsdybde opp til 60 cm
13 stifter med hydraulisk steinbeskyttelse
Gjødseltankvolum 2000 liter (monteres baklengs for kjøper)
Multisåmaskin - Frøsåmaskin med to rom, ett for sneglepellets
Vifterull i metall
Hydraulisk rulledybdejustering
Hydraulisk justering av sidestøttehjul
Dekk 560/45R22,5
Anbefalt traktoreffekt fra 400 hk
Pogłębiarka z aplikacją nawozów mineralnych, małym siewnikiem i zbiornikiem na pellet ślimaka
Rok produkcji 2017
Zasiano 1921 ha
Godziny pracy 402 ha
Szerokość robocza 7 m
Głębokość robocza do 60 cm
13 zębów z hydraulicznym zabezpieczeniem przed kamieniami
Zbiornik na nawóz o pojemności 2000 litrów (u kupującego będzie montowany tyłem)
Siewnik wielofunkcyjny - Siewnik do nasion z dwiema przegródkami, jedna na pellet ślimakowy
Metalowy wałek wentylatora
Hydrauliczna regulacja głębokości walców
Hydrauliczna regulacja bocznych kół podporowych
Opony 560/45R22,5
Zalecana moc ciągnika od 400 KM
Земснаряд с внесением минеральных удобрений, малой сеялкой и баком для пеллет.
Год производства 2017.
Посеяно 1921 га.
Рабочее время 402 га
Рабочая ширина 7 м
Рабочая глубина до 60 см.
13 зубцов с гидравлической защитой от камней
Бак для удобрений объемом 2000 литров (покупателю будет установлен задом наперед)
Мультисеялка - сеялка с двумя отделениями, одно для гранул из улиток.
Металлический вентиляторный ролик
Гидравлическая регулировка глубины катков
Гидравлическая регулировка боковых опорных колес
Шины 560/45R22,5
Рекомендуемая мощность трактора от 400 л.с.
Mudderverk med spridning av mineralgödsel, liten såmaskin och snigelpelletstank
Produktionsår 2017
Sådd 1921 ha
Arbetstid 402 ha
Arbetsbredd 7 m
Arbetsdjup upp till 60 cm
13 stift med hydrauliskt stenskydd
Gödseltank volym 2 000 liter (kommer att installeras baklänges för köparen)
Multisåmaskin - Frösåmaskin med två fack, ett för snigelpellets
Fläktrulle i metall
Hydraulisk valsdjupjustering
Hydraulisk justering av sidostödshjul
Däck 560/45R22,5
Rekommenderad traktoreffekt från 400 hk
Земснаряд із внесенням мінеральних добрив, мала сівалка та резервуар для равликів
Рік випуску 2017
Посіяно 1921 га
Робочий час 402 га
Робоча ширина 7 м
Робоча глибина до 60 см
13 зубців з гідравлічним захистом від каменів
Бак для добрив об'ємом 2000 літрів (встановлюється покупцем задом)
Багатофункціональна сівалка - сівалка для насіння з двома відділеннями, одна для равликових гранул
Ролик вентилятора металевий
Гідравлічне регулювання глибини ролика
Гідравлічне регулювання бічних опорних коліс
Шини 560/45R22.5
Рекомендована потужність трактора від 400 к.с
Važno
Ta ponudba je samo orijentacijska. Prosimo, da se za natančnejše podatke usmerite na prodajalca.
Nasveti za nakup
Varnostna navodila
PDF
Prodajate mehaniacijo ali vozila?
To lahko storite z nami!
Podobni oglasi
50.500 €
2018
Pokritost 4 m
Latvija, Brankas, Jelgavas Novads
Kontaktirajte prodajalca
58.000 €
2017
Pokritost 4 m ISOBUS ISOBUS
Latvija, Riga
Kontaktirajte prodajalca
48.990 €
2016
Pokritost 6 m Razmak med vrsticami 167 mm Prostornina rezervoarja 3500 l Potrebna moč traktorja 240 KM Velikost pnevmatike 420/65R20
Latvija, Kuldīga, Kuldīgas Novads
Kontaktirajte prodajalca
36.900 €
2015
650 m/h
Pokritost 6 m Prostornina rezervoarja 2000 l Potrebna moč traktorja 300 KM
Latvija, Brankas, Jelgavas Novads
Kontaktirajte prodajalca
cena na zahtevo
2018
Pokritost 6 m Število vrstic 40 Prostornina rezervoarja 5000 l
Latvija, Riga
Kontaktirajte prodajalca
60.000 € Z DDV-jem
2018
1000 m/h
Pokritost 4 m Število vrstic 32 Razmak med vrsticami 125 mm Prostornina rezervoarja 3500 l Potrebna moč traktorja 200 KM Delovna hitrost 10 km/h Velikost pnevmatike 420/65R20 Marker marker
Ukrajina
Kontaktirajte prodajalca
55.000 €
2017
Pokritost 4 m
Ukrajina, Kyiv
Kontaktirajte prodajalca
99.000 €
2022
Pokritost 6 m
Latvija, Brankas, Jelgavas Novads
Kontaktirajte prodajalca
68.000 €
2017
Pokritost 6 m
Slovaška, Rimavská Sobota
Kontaktirajte prodajalca
12.500 €
2011
Pokritost 4 m Prostornina rezervoarja 2000 l Potrebna moč traktorja 170 KM
Latvija, Jelgavas Novads
Kontaktirajte prodajalca
kombinirana sejalnica Mzuri Pro Til 3T
1
VIDEO POSNETEK
58.500 $ ≈ 53.930 €
2016
Ukrajina, Kyiv
Kontaktirajte prodajalca
69.000 € Neto
2017
No-Till No-Till
Ukrajina, Ovruch
Kontaktirajte prodajalca
53.990 €
2016
Pokritost 6 m Število vrstic 48 Storilnost 3500 ha/uro
Nemčija, Kunde
Kontaktirajte prodajalca
kombinirana sejalnica Mzuri Pro Til 3T kombinirana sejalnica Mzuri Pro Til 3T kombinirana sejalnica Mzuri Pro Til 3T
3
58.500 $ ≈ 53.930 €
2016
Ukrajina, Kyiv
Kontaktirajte prodajalca
103.400 € Z DDV-jem
2017
1000 m/h
Pokritost 4 m Število vrstic 11 Razmak med vrsticami 360 mm Globina sejanja 100 mm Potrebna moč traktorja 300 KM
Ukrajina, Kirovograd
Kontaktirajte prodajalca
58.000 $ ≈ 53.470 €
2016
Pokritost 6 m Razmak med vrsticami 60 mm Prostornina rezervoarja 3300 l Potrebna moč traktorja 220 KM Delovna hitrost 20 km/h
Ukrajina, Bila Tserkva
Kontaktirajte prodajalca
cena na zahtevo
2018
2960 m/h
Pokritost 6 m Potrebna moč traktorja 295 KM
Ukrajina, Kyiv
Kontaktirajte prodajalca
95.000 €
2018
1200 m/h
Bulgarija, Ruse
Kontaktirajte prodajalca
35.000 €
2017
Nemčija, Hamburg
Kontaktirajte prodajalca
67.000 € Z DDV-jem
2014
4000 m/h
Pokritost 8 m Število vrstic 64 Razmak med vrsticami 125 mm Prostornina rezervoarja 6000 l Velikost pnevmatike 190/95x15
Ukrajina, Shumskoy r-n, s. V.Dederkaly
Kontaktirajte prodajalca