Redezova kislina

PDF
Redezova kislina
1/1
PDF
Cena:
na zahtevo
Pošljite povpraševanje
Kontaktirajte prodajalca
Tip:  veterinarska zdravila
Lokacija:  Turčija Karatay / KONYA
Datum objave:  več kot en mesec
Agronetto ID:  EM32451
Podrobnosti:
Ruščina
Turščina
Prevedi v slovenščino
ИНГРЕДИЕНТЫ ПРОДУКТА: Азотная кислота, Фосфорная кислота, Бура
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Следует смешать с 0,5% водой и промыть после обоих щелочных применений.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Достаточно добавить 0,5 л Redez на 100 литров воды. Эта скорость была определена путем расчета самой высокой гиральности, и если видно, что пользователь обеспечивает достаточную очистку...
ИНГРЕДИЕНТЫ ПРОДУКТА: Азотная кислота, Фосфорная кислота, Бура
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Следует смешать с 0,5% водой и промыть после обоих щелочных применений.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Достаточно добавить 0,5 л Redez на 100 литров воды. Эта скорость была определена путем расчета самой высокой гиральности, и если видно, что пользователь обеспечивает достаточную очистку, эту скорость можно уменьшить. Поскольку жесткость воды и уровень извести у всех разные, это может быть не период использования. Применяется для очистки молочных камней и молочной извести, скопившихся в доильных аппаратах.
ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Skin Corr. 1B H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. Раздражение глаз. 2 319: Вызывает серьезное раздражение глаз. СТОТ 3 H335 может вызывать раздражение дыхательных путей. Обязательно прочитайте инструкцию по применению. Надевайте перчатки при использовании. Держись подальше от детей. Не смешивайте с любым другим продуктом или веществом. Хранить вдали от пищевых продуктов. После того, как упаковка полностью опустеет, отправьте ее на переработку. В случае отравления позвоните в Национальный информационный центр по отравлениям (УЗЭМ) 114 или в Службу неотложной медицинской помощи 112 P260: Не вдыхайте пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль. P264: Тщательно промойте кожу водой после работы. P273: Избегать попадания в окружающую среду. P280: Носите защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица. P301+P330+P331: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. Не пытайтесь вызвать рвоту. P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ ИЛИ ВОЛОСЫ: Немедленно снять загрязненную одежду. Промойте кожу водой/душем. P363: Постирать загрязненную одежду перед повторным использованием. P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему удобное для дыхания положение. P321: Требуется особое лечение (см. этикетку) P305+351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если они установлены и это легко сделать. Продолжайте полоскать. P391: Соберите утечку. P405: Хранить под замком. P501: Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/международными нормами.
Prikaži več
Prevedi v slovenščino
ÜRÜN İÇERİĞİ: Nitrik Asit, Fosforik Asit, Boraks
KULLANMA TALİMATI: %0,5 oranında suya karıştırılarak her iki alkali uygulamadan sonra durulama gerektirir.
ÖNERİLEN KULLANMA MİKTARI: 100 litre suya %0,5 lt Redez konması yeterlidir. Bu oran en yüksek jirlilik hesap edilerek belirlenmiş olup kullanıcı tarafından yeterli temizliği sağlandığı görülürse bu oran indirilebilir. Herkesin su sertliği ve kireç oranı değişik olduğundan kullanım periyodu değilebilir. Süt sağım makinelerinde biriken süt taşları ve süt kirecinin temizliğinde kullanılır.
TÜKETİCİNİN DİKKATİNE: Cilt Aşnd. 1B H314: Ciddl cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Göz Tah. 2 319: Ciddi göz tahrişine yol açar. BHOT Tek Mrz. 3 H335 solunum yolu tahrişine yol açabilir. Kullanma talimatını mutlaka okuyunuz. Kullanırken eldiven giyiniz. Çocuklardan uzak tutunuz. Başka bir ürün veya madde ile karıştırmayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Ambalaj tamamen boşaltdıktan sonra geri dönüşüm işlemine gönderiniz. Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezinin (UZEM) 114 numaralı telefonunu veya Acil Sağlık Hizmetlerinin 112 numaralı telefonunu arayınız P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. P264: Elleçlemeden sonra cildinizi su ile iyice yıkayın. P273: Çevreye verilmesinden kaçının. P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P301+P330+P331:YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye çalışmayın. P303+P361+P353 DERİ VEYA SAÇ İLE TEMAS HALİNDE: Kirlenmiş giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P321: Özel müdahale gerekli (etikete bakın) P305+351+338: GÖZ TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P391: Döküntüleri toplayın. P405: Kilit altında saklayın. P501: İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Važno
Ta ponudba je samo orijentacijska. Prosimo, da se za natančnejše podatke usmerite na prodajalca.
Nasveti za nakup
Varnostna navodila
Prodajate mehaniacijo ali vozila?
To lahko storite z nami!

Podobni oglasi

Vetasupra Combo cena na zahtevo Veterinarska zdravila Turčija, Karatay / KONYA
Revitamin TM cena na zahtevo Veterinarska zdravila Turčija, Karatay / KONYA