Kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB

PDF
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 2
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 3
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 4
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 5
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 6
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 7
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 8
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 9
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 10
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 11
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 12
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 13
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 14
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 15
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 16
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 17
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 18
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 19
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 20
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 21
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 22
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 23
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 24
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 25
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 26
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 27
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 28
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 29
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 30
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 31
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 32
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 33
kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB slika 34
Vam je oglas zanimiv?
1/34
PDF
121.000 €
Kontaktirajte prodajalca
Znamka:  Grimme
Model:  SE 150-60 NB
Tip:  kombajn za krompir
Leto:  2018
Delovne ure:  1296 m/h
Lokacija:  Latvija Brankas, Jelgavas Novads
Datum objave:  27. jun. 2024
Id.št. zaloge trgovca:  41604024
Osi
Osi:  1
Velikost pnevmatike:  710/50-30, 5
Stanje
Stanje:  rabljeno
Več podrobnosti
Barva:  rdeča

Več podrobnosti — Kombajn za krompir Grimme SE 150-60 NB

Angleški
Two-row potato harvester Grimme SE 150-60 NB with wheel drive
Year of production 2018
Harvested area 729 ha
Two wire lifting
Furrow width 75 cm
Stone protection for coulters
Management monitor VC50
Automatic furrow search
Returns the disk on the right
Adjustable middle coulter
The distance between the first conveyor bars is 40mm
The distance between the bars of the second conveyor is 35 mm
The mesh size of the sheet conveyor is 280mm
Inspection platform on right and left
Speedtronic
Hydraulically adjustable leaf separator mechanism
Bunker 7.5t with automatic filling
Basket for gentle unloading with hydraulic opening
7 inch monitor with 5 cameras
Visual protection
Hydraulic wheel drive
Automatic wheel alignment
Wheels 710/50-30, 5
Air brakes
IsoBuss management
LS hydraulics
Unloading height 4.2 m
Required hydraulic flow 34 l/min
Recommended tractor power from 130 hp
Combine harvester in good working order, ready to go to the field
Zweireihiger Kartoffelvollernter Grimme SE 150-60 NB mit Radantrieb
Produktionsjahr 2018
Erntefläche 729 ha
Heben mit zwei Seilen
Furchenbreite 75 cm
Steinschutz für Schare
Managementmonitor VC50
Automatische Furchensuche
Gibt die Platte rechts zurück
Verstellbares Mittelschar
Der Abstand zwischen den ersten Förderstäben beträgt 40 mm
Der Abstand zwischen den Stäben des zweiten Förderers beträgt 35 mm
Die Maschenweite des Bogenförderers beträgt 280 mm
Inspektionsplattform rechts und links
Speedtronic
Hydraulisch verstellbarer Blatttrennmechanismus
Bunker 7,5t mit automatischer Befüllung
Korb zum schonenden Entladen mit hydraulischer Öffnung
7-Zoll-Monitor mit 5 Kameras
Sichtschutz
Hydraulischer Radantrieb
Automatische Achsvermessung
Räder 710/50-30, 5
Druckluftbremse
IsoBuss-Management
LS-Hydraulik
Entladehöhe 4,2 m
Erforderlicher Hydraulikdurchfluss 34 l/min
Empfohlene Traktorleistung ab 130 PS
Mähdrescher in gutem Betriebszustand, bereit zum Einsatz auf dem Feld
Kaherealine rattaveoga kartulikombain Grimme SE 150-60 NB
Tootmisaasta 2018
Koristatud pind 729 ha
Kahe traadi tõstmine
Vao laius 75 cm
Kivikaitse seemenditele
Juhtimismonitor VC50
Automaatne vao otsing
Tagastab paremal asuva ketta
Reguleeritav keskmine adra
Esimeste konveierilattide vaheline kaugus on 40 mm
Teise konveieri varraste vaheline kaugus on 35 mm
Lehtkonveieri võrgusilma suurus on 280 mm
Ülevaatusplatvorm paremal ja vasakul
Speedtronic
Hüdrauliliselt reguleeritav lehtede eraldamise mehhanism
Automaatse täitmisega punker 7,5t
Hüdraulilise avaga korv õrnaks mahalaadimiseks
7-tolline monitor 5 kaameraga
Visuaalne kaitse
Hüdrauliline rattavedu
Automaatne rataste joondamine
Rattad 710/50-30, 5
Õhkpidurid
IsoBussi haldus
LS hüdraulika
Mahalaadimiskõrgus 4,2 m
Vajalik hüdrovool 34 l/min
Soovitatav traktori võimsus alates 130 hj
Heas töökorras kombain, valmis põllule minema
Kaksirivinen perunannostokone Grimme SE 150-60 NB pyörävetoisella
Valmistusvuosi 2018
Hakkuuala 729 ha
Kaksilankainen nosto
Vaon leveys 75 cm
Kivisuojat vantaille
Hallintamonitori VC50
Automaattinen vaonhaku
Palauttaa levyn oikealle
Säädettävä keskivannas
Ensimmäisten kuljetintankojen välinen etäisyys on 40 mm
Toisen kuljettimen tankojen välinen etäisyys on 35 mm
Arkkikuljettimen silmäkoko on 280 mm
Tarkastustaso oikealla ja vasemmalla
Speedtronic
Hydraulisesti säädettävä lehtierotinmekanismi
Bunkkeri 7,5t automaattisella täytöllä
Hydraulisella aukolla varustettu kori kevyeen tyhjennykseen
7 tuuman näyttö 5 kameralla
Visuaalinen suojaus
Hydraulinen pyöräveto
Automaattinen pyörien suuntaus
Pyörät 710/50-30, 5
Ilmajarrut
IsoBussin hallinta
LS hydrauliikka
Purkukorkeus 4,2 m
Vaadittu hydraulivirtaus 34 l/min
Suositeltu traktorin teho alkaen 130 hv
Hyvässä toimintakunnossa oleva leikkuupuimuri valmiina pellolle
Dviejų eilių bulvių kombainas Grimme SE 150-60 NB su ratų pavara
Pagaminimo metai 2018
Nuimtas plotas 729 ha
Kėlimas dviem laidais
Vagos plotis 75 cm
Apsauga nuo akmenų noragams
Valdymo monitorius VC50
Automatinė vagos paieška
Grąžina diską dešinėje
Reguliuojamas vidurinis noragas
Atstumas tarp pirmųjų konvejerio strypų yra 40 mm
Atstumas tarp antrojo konvejerio strypų yra 35 mm
Lakštinio konvejerio tinklelio dydis yra 280 mm
Apžiūros platforma dešinėje ir kairėje
Speedtronic
Hidrauliškai reguliuojamas lapų separatoriaus mechanizmas
Bunkeris 7,5t su automatiniu užpildymu
Krepšelis švelniam iškrovimui su hidrauline anga
7 colių monitorius su 5 kameromis
Vizualinė apsauga
Hidraulinė ratų pavara
Automatinis ratų suvedimas
Ratai 710/50-30, 5
Pneumatiniai stabdžiai
IsoBuss valdymas
LS hidraulika
Iškrovimo aukštis 4,2 m
Reikalingas hidraulinis srautas 34 l/min
Rekomenduojama traktoriaus galia nuo 130 AG
Gerai veikiantis kombainas, paruoštas važiuoti į lauką
Divu rindu kartupeļu novākšanas kombains Grimme SE 150-60 NB ar riteņu piedziņu
Ražošanas gads 2018
Novākta platība 729 ha
Divu vadu pacelšana
Vagas platums 75 cm
Akmeņu aizsardzība lemešiem
Vadības monitors VC50
Automātiskā vagas meklēšana
Atgriezēj disks labajā pusē
Regulējams vidējais lemesis
Pirmā transportiera stieņu atstarpe 40mm
Otrā transportiera stieņu atstarpe 35mm
Lakstu transportiera acs izmērs 280mm
Inspekcijas platforma labajā un kreisajā pusē
Speedtronic
Hidrauliski regulējams lakstu atdalītāja mehānisms
Bunkurs 7.5t ar automātisku aizpildīšanu
Grozs saudzīgai izkraušanai ar hidraulisku atvēršanu
7 collu monitors ar 5 kamerām
Visual protect
Hidrauliska riteņu piedziņa
Automātiska riteņu izlīdzināšana
Riteņi 710/50-30, 5
Gaisa bremzes
IsoBuss vadība
LS hidraulika
Izkraušanas augstums 4, 2 m
Nepieciešamā hidraulikas plūsma 34 l/min
Ieteicamā traktora jauda no 130 ZS
Kombains labā darba kārtībā, gatavs braukt uz lauka
Dwurzędowy kombajn do ziemniaków Grimme SE 150-60 NB z napędem na koła
Rok produkcji 2018
Powierzchnia zbiorów 729 ha
Podnoszenie dwoma linkami
Szerokość bruzdy 75 cm
Zabezpieczenie przed kamieniami redlic
Monitor zarządzania VC50
Automatyczne wyszukiwanie bruzdy
Zwraca dysk po prawej stronie
Regulowana redlica środkowa
Odległość pomiędzy pierwszymi prętami przenośnika wynosi 40mm
Odległość pomiędzy prętami drugiego przenośnika wynosi 35 mm
Rozmiar oczek przenośnika arkuszy wynosi 280 mm
Platforma inspekcyjna po prawej i lewej stronie
Speedtronic
Hydraulicznie regulowany mechanizm oddzielania liści
Bunkier 7,5t z automatycznym napełnianiem
Kosz do delikatnego rozładunku z otwieraniem hydraulicznym
Monitor 7 cali z 5 kamerami
Ochrona wizualna
Hydrauliczny napęd kół
Automatyczne ustawienie geometrii kół
Koła 710/50-30, 5
Hamulce pneumatyczne
Zarządzanie IsoBussem
Hydraulika LS
Wysokość rozładunku 4,2 m
Wymagany przepływ hydrauliczny 34 l/min
Zalecana moc ciągnika od 130 KM
Kombajn zbożowy w bardzo dobrym stanie, gotowy do pracy w polu
Картофелеуборочный комбайн двухрядный Grimme SE 150-60 NB с колесным приводом
Год производства 2018.
Убранная площадь 729 га.
Двухтросовый подъем
Ширина борозды 75 см.
Защита от камней для сошников
Монитор управления VC50
Автоматический поиск борозды
Возвращает диск справа
Регулируемый средний сошник
Расстояние между первыми конвейерными прутьями составляет 40 мм.
Расстояние между прутьями второго конвейера 35 мм.
Размер ячейки листового конвейера составляет 280 мм.
Инспекционная платформа справа и слева
Спидтроник
Гидравлически регулируемый механизм разделения листьев.
Бункер 7,5т с автоматическим наполнением
Корзина для бережной разгрузки с гидравлическим открыванием.
7-дюймовый монитор с 5 камерами
Визуальная защита
Гидравлический привод колес
Автоматическое выравнивание колес
Колеса 710/50-30,5
Пневматические тормоза
Управление изобуссом
гидравлика LS
Высота разгрузки 4,2 м
Требуемый гидравлический поток 34 л/мин.
Рекомендуемая мощность трактора от 130 л.с.
Комбайн в хорошем рабочем состоянии, готов к работе в поле.
Tvåradig potatisskördare Grimme SE 150-60 OBS med hjuldrift
Produktionsår 2018
Skördeareal 729 ha
Tvåtrådslyft
Fårbredd 75 cm
Stenskydd för bilbillar
Management monitor VC50
Automatisk fårasökning
Returnerar skivan till höger
Justerbar mellanbill
Avståndet mellan de första transportstängerna är 40 mm
Avståndet mellan stängerna på den andra transportören är 35 mm
Plåttransportörens maskstorlek är 280 mm
Inspektionsplattform till höger och vänster
Speedtronic
Hydrauliskt justerbar lövavskiljningsmekanism
Bunker 7,5t med automatisk fyllning
Korg för skonsam lossning med hydraulisk öppning
7 tums bildskärm med 5 kameror
Visuellt skydd
Hydraulisk hjuldrift
Automatisk hjulinställning
Hjul 710/50-30, 5
Luftbromsar
IsoBuss-hantering
LS hydraulik
Avlastningshöjd 4,2 m
Erforderligt hydraulflöde 34 l/min
Rekommenderad traktoreffekt från 130 hk
Skördetröskan i gott skick, redo att åka till fältet
Картоплекопач дворядний Grimme SE 150-60 NB з колісним приводом
Рік випуску 2018
Зібрана площа 729 га
Дводротовий підйом
Ширина борозни 75 см
Захист від каменів для сошників
Монітор управління VC50
Автоматичний пошук борозни
Повертає диск праворуч
Регульований середній сошник
Відстань між першими планками конвеєра 40 мм
Відстань між брусками другого конвеєра 35 мм
Розмір осередку листового конвеєра становить 280 мм
Оглядовий майданчик справа і зліва
Speedtronic
Гідравлічно регульований механізм листовідділення
Бункер 7,5т з автоматичним наповненням
Кошик для м'якого вивантаження з гідравлічним відкриванням
Монітор 7 дюймів з 5 камерами
Візуальний захист
Гідравлічний привід коліс
Автоматична розвалка коліс
Колеса 710/50-30, 5
Пневматичні гальма
Управління IsoBuss
LS гідравліка
Висота розвантаження 4,2 м
Необхідний гідравлічний потік 34 л/хв
Рекомендована потужність трактора від 130 к.с
Комбайн в хорошому робочому стані, готовий до виходу в поле
Važno
Ta ponudba je samo orijentacijska. Prosimo, da se za natančnejše podatke usmerite na prodajalca.
Nasveti za nakup
Varnostna navodila
PDF
Prodajate mehaniacijo ali vozila?
To lahko storite z nami!
Podobni oglasi
Kontaktirajte prodajalca
135.000 €
Leto 2019 Kilometrina 928 m/h Moč
Belgija, Roeselare
Kontaktirajte prodajalca
124.900 € Neto
Leto 2019 Kilometrina 1286 m/h Moč
Nemčija, Bersenbrück-Ahausen
Kontaktirajte prodajalca
145.000 €
Leto 2021 Kilometrina 1185 m/h Moč
Nemčija, Damme
Kontaktirajte prodajalca
86.470 €
Leto 2018 Kilometrina 586 m/h Moč
Nemčija, Damme
Kontaktirajte prodajalca
162.155 €
Leto 2019 Kilometrina 1344 m/h Moč
Nemčija, Damme
Kontaktirajte prodajalca
173.500 €
Leto 2020 Kilometrina 1217 m/h Moč
Nemčija, Damme
Kontaktirajte prodajalca
161.100 €
Leto 2017 Kilometrina Moč
Danska, Customer
Kontaktirajte prodajalca
139.500 €
Leto 2020 Kilometrina Moč
Nemčija, Damme
Kontaktirajte prodajalca
104.500 €
Leto 2016 Kilometrina 1683 m/h Moč
Nemčija, Damme
Kontaktirajte prodajalca
108.800 €
Leto 2017 Kilometrina Moč
Švedska, Kunde
kombajn za krompir Grimme MK 700
1
Kontaktirajte prodajalca
4.939 € Neto
Število vrstic 1
Leto Kilometrina Moč
Latvija, Cēsis, Cēsu nov.
kombajn za krompir Grimme HL 750
1
Kontaktirajte prodajalca
5.645 € Neto
Leto Kilometrina Moč
Latvija, Cēsis, Cēsu nov.
Kontaktirajte prodajalca
84.000 €
Leto 2018 Kilometrina Moč
Nemčija, De-29562 Suhlendorf